И магнолия цветет №2
2021
Холст, масло
80 см х 100 см

И магнолия цветет №2